Ugovor

Sva prava i obaveze su definisana Ugovorom za posadu koji možete preuzeti ovde.

 
 
Ekspedicija Bas Jako